کلیات پروژه (قطعه اول)

در قطعه اول خط انتقال از آب شیرین کن واقع در غرب بندرعباس شروع و به سمت معدن گل گهر سیرجان در ارتفاع حدود ۱۸۰۵ متر از سطح دریا امتداد می یابد. مشخصات کلی مسیر قطعه اول عبارت است از:

 

مسیر سازی خاکبرداری و احداث باند عملیات به عرض ۳۰ متر و طول ۳۰۰ کیلومتر به حجم تقریبی ۱۶ میلیون مترمکعب
خط لوله به قطر ۱۶۰۰ میلی متر و به طول ۳۰۰ کیلومتر از ایستگاه پمپاژ بندر عباس به سایت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
ایستگاه پمپاژ هفت ایستگاه
مخازن ذخیره و تعادلی

 مخزن ۲۰ هزار مترمکعبی در ایستگاههای پمپاژ ۲،۳،۴،۵

دومخزن ۱۵هزار مترمکعبی در ایستگاههای پمپاژ ۶ و ۷

یک مخزن ۴۵ هزار مترمکعبی در منطقه سایت گل گهر

دو مخزن تعادلی ۲۰ هزار مترمکعبی حدفاصل ایستگاههای ۴ و ۵

پست و خط انتقال برق

۷ پست فوق توزیع در ایستگاههای هفت گانه پمپاژ

دو پست فوق توزیع در منطقه شهرک صنعتی بندرعباس و حاجی آباد

توزیع برق فشار قوی از طریق احداث خطوط انتقال برق