مسیر و مشخصات قطعات طرح

این طرح از قسمت غرب شهر بندرعباس، از محل تاسیسات آب شیرین آغاز شده و در  ادامه مسیر به سمت شمال پس از عبور از ارتفاعات شهر فین و حاجی آّباد وارد دشت شده و به سمت مجتمع صنعتی و معدنی گل گهر در ۵۰ کیلومتری جنوب غربی سیرجان می‌رسد.

از آنجا به سمت معادن مس سرچشمه واقع در جنوب شهر رفسنجان در استان کرمان حرکت کرده و در ادامه مسیر خود از محدوده معدن سرچشمه به سمت صنایع فولادی یزد و مجتمع صنعتی چادر ملو در استان یزد منتهی می شود.

قطعه یک: حدفاصل آبشیرین کن در غرب بندرعباس تا محدوده مجتمع صنعتی معدنی گل گهر (۳۰۰ کیلومتر)

قطعه دوم: حدفاصل مجتمع صنعتی معدنی گل گهر سیرجان تا مجتمع مس سرچشمه در رفسنجان (۱۳۵ کیلومتر)

قطعه سوم: حدفاصل مجتمع مس سرچشمه تا صنایع فولادی در منطقه اردکان یزد و همچنین انشعاب صنایع معدنی چادرملو (۳۴۰ کیلومتر)