ماموریت و خط مشی

– اجرای قرارداد خط انتقال آب خلیج فارس به صنایع جنوب شرق کشور از طریق احداث خط لوله انتقال آب از ساحل خلیج فارس به مناطق داخلی ایران و ملزومات آن، طراحی ، مشاوره ، نظارت ، اجرا ، تامین و تدارک کالا و تجهیزات، مبادرت به هر گونه فعالیت بازرگانی صنعتی تولیدی اعم از خرید و فروش و صادرات و واردات هرگونه مواد و مصالح و تجهیزات و ماشین آلات تولیدی، مواد اولیه قطعات نیمه ساخته و لوازم یدکی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت

– مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی و نیز سرمایه گذاری در موسسات داخلی و خارجی به منظور پیشبرد و توسعه اهداف شرکت

– اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک ها و سازمان ها و شرکت های تامین کننده مالی داخلی و خارجی و انجام هرگونه عملیاتی که به طور مستقیم و غیر مستقیم برای تحقق اهدف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضروری باشد